Сертификация ИСО 9001

ISO 9001-міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до систем менеджменту якості (СМЯ) для організацій,

діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності споживачів за допомогою результативного застосування СМЯ, включаючи процеси постійного поліпшення системи,
які прагнуть забезпечити відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, в тому числі законодавчим і нормативним вимогам, застосовним до діяльності даної організації.
Міжнародний стандарт Сертификация ИСО 9001 сумісний з іншими стандартами на системи менеджменту, наприклад системи менеджменту у сфері екології, охорони професійного здоров’я та безпеки, інформаційної безпеки, енергетики тощо, тому може бути основоположним при побудові інтегрованих систем менеджменту в організації.

Демонстрація здатності організації відповідати вимогам стандарту ISO 9001 може бути підтверджена шляхом проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності від незалежних компетентних та уповноваженими на це міжнародних і національних органів.

Область застосування стандарту ISO 9001
Всі вимоги стандарту ISO 9001 є універсальними і призначені для застосування у всіх організаціях, незалежно від типу, розміру і продукції, що поставляється (послуг).

Тому даний стандарт може широко застосовуватися не тільки в промисловому секторі економіки, але і в таких спеціалізованих галузях, як авіація, телекомунікації, Освіта, Охорона здоров’я, органи управління і т. д.

Переваги сертифікації системи менеджменту якості по ISO 9001
Впровадивши систему менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001 у вашій організації, ви можете, пройшовши процедуру сертифікації, отримати відповідний документ – сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 встановленого зразка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *